Otsikkobanneri - Proaktiivinen työnhaku

Tässä moduulissa tutustut proaktiivisen työnhaun perusteisiin, joiden avulla otat työnhakuprojektin omiin käsiisi. Oma aktiivisuutesi on kaiken keskiössä. Suunnittelun, selkeiden tavoitteiden, piilotyömarkkinoihin panostamisen sekä omasta hyvinvoinnistasi huolehtimisen avulla varmistat sen, että työnhakusi tuottaa toivotun tuloksen. Alta löydät materiaalia, vinkkilistoja ja täytettäviä tehtäväpohjia oman työnhakuprojektisi tueksi. Voit käydä systemaattisesti läpi koko moduulin kohta kohdalta tai valita itseäsi eniten kiinnostavat teemat tarjolla olevista materiaaleista. Moduulin lopusta löydät myös linkit syventävään lisämateriaaliin.

MITÄ PROAKTIIVINEN TYÖNHAKU ON JA MITÄ HYÖTYÄ SIITÄ ON TYÖNHAKIJALLE?

Proaktiivinen työnhaku on strateginen lähestymistapa, missä työnhakija ottaa aktiivisen roolin oman uransa suunnittelussa ja johtamisessa. Sen sijaan, että passiivisesti odottaa avautuvia työpaikkoja, proaktiivinen työnhakija tunnistaa mahdollisuutensa ja pyrkii luomaan niitä itse. Korkeakoulutetulle proaktiivisuus tarkoittaa kykyä itsensä markkinointiin, verkostoitumiseen ja jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen.

Proaktiivisen lähestymistavan omaksumisesta on useita etuja:

1. Mahdollisuudet laajenevat: Proaktiivinen työnhaku avaa ovia mahdollisuuksiin, joita ei välttämättä perinteisestä työnhausta löydy. Luo kontakteja, tutustu eri toimialoihin ja ole valmis harkitsemaan myös vaihtoehtoisia urapolkuja.

2. Kilpailuetu työnhaussa: Näyttäydy proaktiivisena työnhakijana erottuaksesi massasta. Työnantajat arvostavat aloitteellisuutta ja näkemystä, mikä voi tehdä vaikutuksen jo ennen virallista työnhakuprosessia.

3. Ohjat omissa käsissä: Sen sijaan, että jäät ajelehtimaan ja odottamaan tilanteen kehittymistä, ota valta itsellesi ohjata ja muokata omaa urapolkuasi. Näin todennäköisemmin myös päädyt sellaiseen työhön, missä viihdyt ja saat työskennellä vahvuuksiesi varassa.

4. Osaamisen jatkuva päivittäminen: Proaktiivinen työnhakija on jatkuvasti valmis oppimaan ja päivittämään osaamistaan. Tämä näyttää työnantajille, että olet sitoutunut kehittymään ja pysymään ajan tasalla alasi muutoksista.

5. Verkostojen voima: Proaktiivinen työnhaku korostaa verkostoitumisen merkitystä. Vahvat verkostot voivat avata ovia uusiin mahdollisuuksiin ja tarjota arvokasta tietoa työmarkkinoista. Työnhaussa luodut verkostot voivat myös myöhemmin osoittautua korvaamattomiksi tulevassa työssäsi.

Proaktiivisuus ei ainoastaan tee työnhausta tehokkaampaa, vaan myös vahvistaa sinua ammattilaisena pitkällä aikavälillä.

TYÖNHAUN KATTAVUUDEN ARVIOINTI

Jotta voit kehittyä työnhakijana entistä paremmaksi ja tehdä työnhaustasi tehokkaampaa, on hyvä alkuun pysähtyä hetkeksi arvioimaan omaa työnhakua ja sen kattavuutta: oletko jo ottanut käyttöön kaikki tarpeelliset keinot ja välineet, ja missä osa-alueissa sinulla olisi vielä tehostamisen varaa? Alla olevan työkalun avulla voit arvioida työnhakusi kattavuutta tällä hetkellä ja pohtia, mitä työnhaun osa-aluetta mahdollisesti olisi syytä seuraavaksi kehittää tai ottaa käyttöön. Voit aloittaa työnhaun keskittymällä ja panostamalla alkuun muutamaan asiaan, mutta mikäli työnhakusi pitkittyy, on syytä ottaa käyttöön kattavampi valikoima työnhaun työkaluja, kanavia ja toimia.

PDF-tiedosto: Työnhaun kattavuuden tilannearvio

PDF-tiedosto: Proaktiivinen työnhaku, esimerkkejä

PIILOTYÖPAIKAT JA VERKOSTOITUMINEN

Proaktiivinen ja fiksu työnhakija ei tyydy pelkästään odottelemaan joskus mahdollisesti avoimeksi tulevia työpaikkoja ja kilpailemaan niistä sitten muiden hakijoiden kanssa. Sen sijaan hän panostaa piilotyöpaikkojen hakemiseen. Valtaosa työpaikoista ei koskaan päädy julkiseen hakuun, vaan ne täytetään ensisijaisesti organisaation omien verkostojen ja suositusten kautta. Tähän on erittäin loogiset ja ymmärrettävät syyt: tekijä tarvitaan pikaisesti, jolloin aikaa rekrytointiprosessiin ei ole, julkinen rekrytointi maksaa aikaa ja rahaa, on turvallisempaa palkata joku, joka jo tunnetaan, ja joskus voi olla niinkin, että tuleva rekrytointi halutaan pitää kaikilta salassa. Avoimien työpaikkojen hausta ei tietenkään ole syytä kokonaan luopua, sillä toisinaan käy niin, että haku myöhemmin johtaakin piilotyöpaikkaan, kun tilanne organisaatiossa muuttuu.

Kun uusi työntekijä tarvitaan, organisaatiossa yleensä käydään läpi ensin omat verkostot ja heille saapuneet avoimet hakemukset. Ole siis työnantajan tietoisuudessa jo ennen kuin tarve uudelle työntekijälle ilmaantuu! Verkostoituminen ja suorat yhteydenotot ovat tehokkaimpia keinoja löytää piilotyöpaikka. Tarjoa osaamisesi yrityksen käyttöön, lähetä avoimia kohdennettuja hakemuksia, hyödynnä LinkedIniä verkostoitumisen välineenä, osallistu tapahtumiin ja seuraa alasi uutisointia. Piilotyöpaikkoihin panostava työnhakija päätyy todennäköisemmin tekemään sitä, mitä haluaa ja sinne, mihin haluaa, jolloin myös työnantaja voittaa saadessaan motivoituneen työntekijän.

Tietääkö verkostosi ylipäätään, että olet työnhaussa? Avaathan suusi kaikkialla ja kaikkien kanssa, sillä mikä tahansa kohtaaminen yllättävissäkin tilanteissa voi antaa vihin mahdollisesta työpaikasta. Verkostojen luominen ja ylläpitäminen ovat siis avainasemassa piilotyöpaikkojen etsimisessä ja hakemisessa. Voit hyödyntää alla olevaa tehtävää oman verkostosi kartoittamisessa ja sen suunnittelussa, miten lähdet sitä seuraavaksi laajentamaan.

Täytettävä PDF-tiedosto: Ammatillinen verkostoni

Yksi hyvin konkreettinen ja selkeä toimintamalli piilotyöpaikkojen etsimiseksi on ensin listata kiinnostavia organisaatioita ja lähteä tekemään selvitystyötä niissä tehtävästä työstä ja mahdollisista osaamistarpeista. Sen haastammekin sinut tekemään jo tässä vaiheessa: Mieti ja listaa kymmenen sinua kiinnostavaa työnantajaa - millaista osaamista he mahdollisesti tarvitsevat ja mitä sinä voit heille tarjota? Perehdy kyseisten yritysten verkkosivustoihin ja LinkedIn-profiileihin. Paras tapa saada tietoa on hankkia sitä suoraan organisaatiossa työskenteleviltä ihmisiltä. Keneen otat yhteyttä?

Voit aloittaa kiinnostavien yritysten ja organisaatioiden kartoittamisen esim. seuraavista osoitteista:

Seuraavissa vaiheissa apuna voit käyttää Excel-pohjaista seurantataulukkoa, joka toimii sekä suunnittelun, tiedonkeruun että raportoinnin välineenä työnhakuprojektissasi:

Täytettävä Excel-tiedosto: Työnhaun seurantataulukko

Uravalinnat mietityttävät ja innostavat

TYÖNHAKU SUUNNITELMALLISENA PROJEKTINA

Nyt, kun sinulla on selkeä käsitys siitä, mitä proaktiivinen työnhaku pitää sisällään, olet päättänyt panostaa piilotyöpaikkojen hakemiseen ja tehnyt suunnitelman, mitä työnhaun osa-alueita aiot jatkossa erityisesti kehittää, on aika laatia omiin tavoitteisiin ja arkeen sopiva toimintasuunnitelma. Mitkä ovat työnhakusi seuraavat askeleet, konkreettiset teot ja millä aikataululla etenet? Konkreettisen toimintasuunnitelman ja aikataulutuksen tekeminen auttavat pysymään tavoitteissa ja ylläpitämään motivaatiota silloinkin, kun eteen tulee vaiketa hetkiä tai pettymyksiä. Hyödynnä toimintasuunnitelmasi laatimisessa seuraavaa pohjaa:

Täytettävä PDF-tiedosto: Työnhaun tavoitteet ja suunnitelma

TYÖNHAKIJAN HYVINVOINTI

Työnhaku todellakin on kokopäivätyötä ja vaatii erityisen paljon voimavaroja ja mielenhallintaa useastakin syystä. Työnhaku voi aiheuttaa stressiä, paineita ja huolta taloudellisesta tilanteesta. Itsetunto ja itseluottamus saattavat olla koetuksella, kun väistämättä välillä joutuu pettymään vastaanottaessaan ”ei kiitos”-viestejä. Työnhaku saattaa myös lisätä tunnetta yksinäisyydestä ja eristäytymisestä. Kaiken tämän keskellä työnhakija joutuu aina uudestaan nousemaan pystyyn, kasaamaan itsensä ja antamaan jälleen seuraavassa haussa parastaan asettaen itsensä, koulutus- ja työhistoriansa ja koko persoonansa arvioinnin kohteeksi.

Siksi onkin äärimmäisen tärkeää huolehtia omasta jaksamisesta, hyvinvoinnista ja palautumisesta 'between jobs' -tilanteessa. Siinä missä työntekijälläkin, myös työnhakijalla on oikeus elää muutakin elämää, pitää taukoa ja lomaa. Huolehtimalla omasta hyvinvoinnistaan työnhakija voi parantaa kykyään käsitellä työnhaun aiheuttamia haasteita ja lisätä mahdollisuuksiaan onnistua työnhaussa. Voit hyödyntää alla olevaa pohjaa oman hyvinvointisuunnitelmasi laatimisessa, mikä auttaa sinua pysymään aikaansaavana ja hyvässä työnhakukunnossa.

Täytettävä PDF-tiedosto: Hyvinvointisuunnitelma

SYVENTÄVÄ LISÄMATERIAALI

Alta löydät webinaaritallenteita, joissa käsitellään proaktiiviseen ja tulokselliseen työnhakuun liittyviä teemoja tarkemmin.

Linkki webinaaritallenteeseen: Projektimainen työnhaku

Linkki webinaaritallenteeseen: Tehokkaan työnhakijan toimintatavat

Linkki webinaaritallenteeseen: Työnhakukunto ja itsensä johtaminen

Syventävää lisämateriaalia verkossa:

Syventävää kirjallisuutta:

  • Pihlaja, Satu: Aikaansaamisen taika
  • Pink, Daniel: Milloin? Oikealla hetkellä toimimisen taito
  • Clear James: Pura rutiinit atomeiksi
  • Covey, Stephen: Tie menestykseen
  • Allen, James: Kerralla valmista
  • Tuomisto, Saku: Juu ei. Pieni kirja priorisoinnista
  • Laine, Tom & Hoppe, Teija: Työnhakuopas

Nykyaikainen työnhaku vaatii onnistuakseen proaktiivista otetta ja tiettyjen perusasioiden hallintaa. Olennaista on oman osaamisen tunnistaminen, sosiaalisen median valjastaminen hyötykäyttöön, vakuuttavien työnhakuasiakirjojen laatiminen sekä huolellinen valmistautuminen työnhaun kohtaamisiin.

Jatka matkaasi materiaalipankissa alla olevia bannereita klikkaamalla:

Linkki moduuliin 1 - Proaktiivinen työnhakuLinkki moduuliin 2 - Oma osaaminen ja urapolkuLinkki moduuliin 3 - LinkedIn ja some työnhaussaLinkki moduuliin 4 - Työnhaun asiakirjatLinkki moduuliin 5 - Haastattelusta työsuhteeseen