Pohjoista yhteistyötä

Tausta ja yhteistyötahot

Optimum on Pohjois-Suomen korkeakoulutetuille, valmistumisvaiheen yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille sekä alueen yrittäjille ja rekrytoiville organisaatioille suunnattu hanke.

Optimum tarjoaa palveluja niin verkko- ja lähikoulutuksien, uraohjauksen kuin monipuolisten verkkomateriaalienkin muodossa. Hankkeen tavoitteina ovat 1) Pohjois-Suomen korkeakoulutettujen proaktiivisen työnhakuosaamisen ja työmarkkinatuntemuksen parantaminen, 2) ajankohtaisten digi- ja verkostotaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen, 3) alueen yritysten rekrytointitaitojen ja työnantajaosaamisen vahvistaminen, sekä 4) työnhakijoiden ja pienyrittäjien jaksamisen ja urahyvinvoinnin tukeminen. Pohjimmiltaan tavoitteena on alueen työmarkkinoiden elinvoimaisuuden sekä sen eri osapuolten toimintaedellytysten vahvistaminen.

Palvelut on suunnattu niin työnhaussa oleville korkeakoulutetuille, yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille kuin yrittäjillekin. Myös tällä hetkellä työssä olevat ovat tervetulleita mukaan – Optimumin palveluihin voivat osallistua kaikki uutta nostetta uralleen haluavat korkeakoulutetut. Kaikki palvelut ovat osallistujille maksuttomia.

Optimumin keskeisintä toimintaa ovat työnhakua ja rekrytointiosaamista tukevat palvelut, urahyvinvointia ja muutoskyvykkyyttä tukevat tilaisuudet, sekä digi- ja verkostotaitoja koskevat koulutukset. Teemme myös Pohjois-Suomen työmakkinakatsauksia ja virtuaalisia vierailuja yrityksiin. Toteutamme suurimman osan palveluistamme verkkomuotoisina koko Pohjois-Suomen korkeakoulutettujen tavoittamiseksi, mutta ohjelmassa on koulutuksia jonkin verran myös lähitilaisuuksina Oulussa. Tuotamme keskeisiä valmennussisältöjämme etenkin työnhakutaitojen osalta suomen lisäksi englanniksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle EU-rahoitusta ja Euroopan Unioni onkin Optimumin päärahoittaja. Hankkeen kaupunki- ja kuntarahoittajina toimivat Oulu, Rovaniemi, Kajaani, Kokkola, Raahe, Kempele ja Liminka. Pohjoissuomalaisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista Optimumia rahoittavat Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Centria ammattikorkeakoulu.

Laajaa yhteistyöhanketta on osarahoittamassa myös kahdeksan akavalaista ammattiliittoa: Insinööriliitto (IL), Tekniikan akateemiset (TEK), Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ), Akavan Erityisalat (AE), Suomen Ekonomit, Tradenomit, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA). Insinööriliiton osalta Optimumia ovat rahoittamassa myös Tietoala sekä kaikki pohjoiset alueyhdistykset: Oulun Insinöörit, Lapin Insinöörit, Länsi-Pohjan Insinöörit, Kainuun Insinöörit, Raahen Alueen Insinöörit, Kokkolan Seudun Insinöörit ja Jokilaaksojen Insinöörit. Optimumin taustayhdistystä tukee myös Oulun Teknillinen Seura.

Optimumia hallinnoi mainittujen liittojen sekä muiden sidosryhmien edustajista koostuva Pohjois-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki PSOTTY ry.