Tietosuojaseloste

Kaikissa Euroopan Unionin ESR-rahaston hankkeissa, joiden kohderyhmänä on henkilöitä, tallennetaan EURA 2021 -järjestelmään hankkeeseen osallistuvien henkilöiden aloitus- ja lopetusvaiheen tiedot. Järjestelmässä on kirjautuneelle osallistujalle käyttöohjeet tietojen syöttämistä varten. EURA 2021 tuottaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan toteutumista kuvaavat raportointitiedot sekä kansallisiin tarkoituksiin että Euroopan komissiolle. Tietoja käytetään myös yhteydenpitoon hanketoteuttajien ja osallistuneiden henkilöiden välillä.

Osallistuja voi itse syöttää omat tietonsa järjestelmään. Tietojen syöttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista joko mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla (suomi.fi -tunnistuspalvelun kautta). Tiedot syötetään osoitteessa www.eura2021.fi/osallistuja. Palvelut toimivat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Mikäli osallistuja ei itse pysty syöttämään omia tietojaan järjestelmään, tulee hanketoteuttajan syöttää tiedot ja varmistaa osallistujan henkilöllisyys.

Tietojen syöttämistä varten osallistuja tarvitsee hankkeen hankekoodin – Optimumin hankekoodi on S30355.

EURA 2021 on Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja rahastojen osarahoittamien hankkeiden hallinnointiin tarkoitettu digitaalinen palvelukokonaisuus ohjelmakaudelle 2021–2027. Tietojärjestelmän EU-oikeudellisesta perustasta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston niin kutsutun yleisasetuksen (EU/2018/1141) artiklassa 63.

Lue lisää EURA 2021 -järjestelmän tietosuojakäytännöistä.

Yksittäisiin tilaisuuksiin ilmoittautumisten yhteydessä kerättäviä tietoja käytetään osallistujalistojen koostamista sekä koulutuksia koskevien infoviestien lähettämistä varten. Nimen ja sähköpostiosoitteen lisäksi kysymme ilmoittautujilta koulutustaustan ja työllisyystilanteen. Näitä tietoja kerätään hankepalvelujen kohdentumisen geneeristä seurantaa sekä sisällöllisiä hienosäätöjä varten. Ilmoittautumisten yhteydessä antamiasi tietoja ei käytetä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin eikä tietoja luovuteta eteenpäin. Tilaisuuskohtaiset ilmoittautumistiedot hävitetään sähköisistä järjestelmistämme hankkeen päättymisen jälkeen. Tilaisuuksissa kerättävät, allekirjoitetut osallistujalistat puolestaan säilytämme ESR-asetusten ja ELY-keskuksen ohjeistusten mukaisesti.

Liittyessäsi hankkeen postituslistalle liityt vain postituslistalle - antamaasi sähköpostiosoitetta käytetään vain Optimumin palveluista tiedottamiseen. Jokaisen lähettämämme viestin yhteydessä on linkki, jonka kautta voit poistua postituslistalta helposti.