PROAKTIIVINEN TYÖNHAKU

Proaktiivisuus tarkoittaa sitä, että ympäristöön reagoimisen sijaan otamme toimintamme ohjat omiin käsiimme sekä täyden vastuun omista teoistamme. Sen sijaan, että poukkoilisimme sinne tänne erilaisia tulipaloja sammutellen, voimme ennakoinnilla, suunnittelulla ja omalla aktiivisuudella toteuttaa omaa, arvoihin ja tavoitteisiin pohjautuvaa suunnitelmaamme.

Työnhaussa proaktiivisuus tarkoittaa ensisijaisesti sitä, ettet jämähdä odottamaan sinulle sopivia työmahdollisuuksia ja reagoimaan työpaikkailmoituksiin, vaan otat ohjat omiin käsiin keskittymällä aktiiviseen oman osaamisen kartoittamiseen, työnhakutaitojen haltuunottoon, piilotyömahdollisuuksien kartoittamiseen, verkoistoitumiseen ja vaikkapa somenäkyvyyteen. On valtava määrä avoimista työpaikoista riippumattomia asioita, joita voit tehdä työnsaantimahdollisuuksiesi parantamiseksi, ja voit itse toimia projektipäällikkönä omassa itsesi näköisessä työnhakuprojektissa.

Yksi proaktiivisuuteen olennaisesti liittyvä seikka on se, että keskität aikasi ja energiasi asioihin, joihin voit itse vaikuttaa. Tätä voi havainnollistaa ns. hallinnan ympyrän / vaikutuskehien muodossa:

En voi vaikuttaa enkä päättää

Työnhaun kontekstissa uloimmalle kehälle kuuluvat asiat kuten avoimeksi ilmoitetut työpaikat, yleinen työmarkkinatilanne, ikä, sukupuoli, kulttuuritausta, työ- ja koulutushistoria, vanhat mokat, muu henkilöhistoria, työ- ja koulutuspaikkojen valintakriteerit, virastojen ja työttömyyskassojen käytännöt, työpaikkojen rekrytointikäytännöt tai rekrytoijien henkilökohtaiset (kenties piilevätkin) motiivit. Nämä ovat asioita, joihin et voi vaikuttaa, joten niistä stressaaminen on turhaa ajanhukkaa.

Voin vaikuttaa, mutten päättää

Kaikkiin näihin asioihin voit ainakin jossain määrin vaikuttaa: verkostojesi tietoisuus työnhaustasi ja osaamisestasi, maineesi ja henkilöbrändisi, ns. työmarkkina-arvosi, rekrytoijan mielipide sinusta, saamasi sosiaalinen tuki, saamasi suositukset sekä terveydentilasi ja hyvinvointisi. Myös työnhaun lopullinen tavoite, eli työpaikan saaminen, on asia, josta et itse viime kädessä päätä. Voit kuitenkin vaikuttaa siihen valtavasti keskittymällä erityisesti vaikutuskehän ytimeen, eli niihin asioihin, jotka ovat täysin sinun vallassasi.

Voin päättää (keskity näihin!)

Sinun kontrollissasi olevia asioita, joihin työnhaussa kannattaa erityisesti panostaa, ovat mm. sosiaalisen median profiilien laatu ja löydettävyys, työnhakuasiakirjojesi laatu, oma aktiivisuutesi ja yhteydenotot työnantajiin, verkostoituminen ja verkostojen ylläpitäminen, työnhakuprojektin hallinta, piilotyöpaikkoihin panostaminen, oman osaamisen sanoittaminen ja kehittäminen tarvittaessa. Lisäksi oman suhtautumisesi ja asenteesi voit valita myös niiden asioiden osalta, joihin et muilla tavoille itse pääse vaikuttamaan. 

Katso koontilistauksestamme käytännön esimerkkejä proaktiivisesta työnhausta!

Webinaaritallenteita