Otsikkobanneri - Oma osaaminen ja urapolku

Tässä moduulissa kartoitat ja pohdit omaa osaamistasi, vahvuuksiasi ja urasuunnitelmiasi. Vahva itsetuntemus on kivijalka, jonka varaan voit rakentaa toiveidesi ja tavoitteidesi mukaisen urapolun. Omien vahvuuksien, arvojen ja osaamisen tunnistaminen auttavat suunnittelemaan omaa uraa tietoisesti ja pitkäjänteisesti sekä tekemään valintoja ja päätöksiä kohti sellaista työtä, missä saat kukoistaa vahvuuksiesi varassa ja voit hyvin.

Työnhaussa osaamisen ja vahvuuksien selkeä sanoittaminen niin kirjallisesti kuin suullisesti on olennainen taito. Kun pystyt viestimään persoonallisella tavalla osaamisestasi konkreettisin esimerkein ja tarinoin, tämä vakuuttaa työnantajan siitä, että olet oikea valinta juuri heidän organisaatioonsa. Hyvä itsetuntemus on työnhakijalle siis voimavara, joka auttaa tekemään oikeita valintoja sekä erottumaan edukseen ja vakuuttamaan työnhaussa.

Moduulista löydät sekä vinkkilistoja että täytettäviä tehtäväpohjia oman urapolkusi suunnitteluun ja sanoituksesi selkeyttämiseen. Voit käydä systemaattisesti läpi koko moduulin kohta kohdalta tai valita itseäsi eniten kiinnostavat teemat tarjolla olevista materiaaleista. Moduulin lopusta löydät myös linkit ja vinkit syventävään lisämateriaaliin.

Oman osaamisen ja vahvuuksien kattavassa tunnistamisessa kannattaa lähteä hakemaan tietoa ja ideoita kolmesta eri tulokulmasta:

Osaamissanoittamisen perusteina oma pohdinta, erilaiset testit, ja muiden antama palaute

OMA POHDINTA - KAIKEN PERUSTANA

Urasuunnittelu ja työnhaku on suurelta osin pohdintaa, itserekfektiota ja ajan viettämistä oman itsensä ja sisimpänsä äärellä. On tutkailtava arvojaan, unelmiaan, toiveitaan, tavoitteitaan, vahvuuksiaan, osaamistaan ja kokemuksiaan. Pohdintatyö kannattaa, sillä vahva itsetuntemus auttaa etenemään suunnitelmallisesti kohti tavoitteita. 

Oman urapolun rakentamiseen liittyy vahvasti kysymys itselle sopivasta suunnasta ja työstä. Millainen on sinun unelmatyösi ja tähtäätkö siihen? Täytyykö kaikkien löytää unelmatyö? Tähän kysymykseen on yhtä monta oikeaa vastausta kuin ihmistäkin. Tärkeää on se, mitä sinä itse ajattelet. Mitä työ sinulle ylipäätään merkitsee ja millaisia odotuksia ja toiveita sinä työlle asetat? Pitääkö unelmatyön löytyä heti vai oletko ensin valmis tekemään jotakin muuta matkallasi lähemmäs ihannetyötäsi? Onko sinulle tärkeää, että pääset työssäsi toteuttamaan mahdollisimman laajasti itseäsi ja käyttämään kaikkia vahvuuksiasi? Vai voivatko nämä toiveet toteutua muillakin elämän osa-alueilla? Miten tärkeää sinulle on tehdä arvojesi mukaista työtä? 

Ei hätää, vaikka sinulla ei olisi selkeää urasuunnitelmaa tai yhtä ainoaa unelmatyötä. Unelmat ja tavoitteet kehittyvät työuran edetessä, ja niiden kartoittamiseen on useita eri keinoja. Seuraavat tehtävät auttavat sinua hahmottamaan, millaista uraa ja työtä sinun kannattaa lähteä tavoittelemaan. Tehtävien avulla voit myös tarkastella, mitkä arvot ohjaavat valintojasi ja tuovat sinulle merkityksellisyyttä.

PDF-tiedosto: Kymmenen kysymystä unelmatyöstä

PDF-tiedosto: Arvot

TESTIT - UUTTA SANOITUSTA JA JÄSENNYSTÄ

Internet on pullollaan erilaisia persoonaa ja toimintatyyliä kartoittavia testejä, joiden avulla voit saada uutta näkökulmaa vahvuuksistasi ja ominaisuuksistasi. Muistathan kuitenkin, että näiden testien tulokset eivät ole "lopullinen totuus" sinusta. Kritiikittömästi tuloksiin ei siis kannata suhtautua, mutta parhaimmillaan ne voivat herätellä sinua pohtimaan lisää, millainen olet ja näin lisätä itsetuntemustasi. Testitulokset voivat myös auttaa sanoittamaan vahvuuksiasi ja ominaisuuksiasi työnhaussa. Poimi testeistä parhaat koosteet ja höystä niitä omilla ajatuksillasi ja eletyn elämän esimerkeillä. Testejä omien vahvuuksien ja toimintatyylien kartoittamiseen:

OMAN OSAAMISEN JA VAHVUUKSIEN KARTOITTAMINEN

Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää sekä urasuunnittelussa että työnhaussa, sillä se auttaa kohdistamaan työnhakua oikeisiin paikkoihin sekä vahvistaa itseluottamusta ja päätöksentekokykyä. Kun sinulla on itsellä selkeä ja varma käsitys siitä, kuka olet, mitä osaat ja missä olet parhaimmillasi, pystyt myös vakuuttavasti sanoittamaan sen tulevalle työnantajallesi. Vahva itsetuntemus luo pohjan onnistuneen ammatillisen polun rakentamiselle.


Tarkastele osaamistasi yllä olevan kuvan mukaisesti neljän eri osaamisen osa-alueen kautta. Osaamistasi kartoittaessasi ja tunnistaessasi muista myös pitää perspektiivi laajana ja huomaa, miten monella muullakin elämänalueella opiskelun ja työn lisäksi osaamista syntyy: vapaa-ajalla, harrastuksissa, luottamustoimissa, perhevapaalla jne. Itsenäiseen omien vahvuuksien ja osaamisen kartoitustyöhön löydät vinkkejä ja työkaluja alta:

PDF-tiedosto: Omien vahvuuksien tunnistaminen

PDF-tiedosto: Työelämässä tarvittava osaaminen

PALAUTE - USKOTTAVUUTTA JA VERKOSTON HYÖDYNTÄMISTÄ

Olet nyt viettänyt aikaa itsesi äärellä ja pohtinut sisintäsi. On aika ottaa myös muut ihmiset urasuunnittelusi ja työnhakusi tueksi. Käsityksemme itsestämme muotoutuu toisten ihmisten kautta ja jokainen tarvitsee välillä peiliä ja ulkopuolista näkökulmaa. Palautteen pyytämisestä muilta on monenlaista hyötyä. Se voi vahvistaa käsitystä itsestäsi, mutta saatat myös oppia itsestäsi jotakin sellaista uutta, mitä et itse ole huomannut. Positiivisen ja kannustavan palautteen saaminen lisää myös itsevarmuutta, jolle työnhaussa erityisesti on tarvetta.  Palaute saattaa parhaassa tapauksessa myös tuottaa työnhaussa hyödynnettävää materiaalia: esimerkiksi jokin sinusta sanottu luonnehdinta sitaatteihin laitettuna on vaikkapa CV:ssä erittäin piristävä lisä! Palauta mieleesi saamaasi kehut ja kehitystoiveet sekä selvitä aktiivisesti, miten muut näkevät osaamisesi, vahvuutesi ja työpersoonasi:

PDF-tiedosto: Verkostopalaute

OSAAMISEN SANOITTAMINEN MARKKINOIVAAN MUOTOON

Nyt olet kartoittanut laajasti vahvuuksiasi ja osaamisiasi sekä saanut niistä palautetta myös muilta. On tullut aika tiivistää osaaminen ytimekkääseen ja markkinoivaan muotoon. Persoonallista osaamissanoitusta tarvitset jokaisessa työnhaun vaiheessa ja kohtaamisessa ensimmäisestä puhelusta haastatteluun. Osaamisen sanoittamisessa tiivistäminen, ytimekkyys, konkreettiset esimerkit, tarinat ja luvut ovat valttia. Tärkeimmät kysymykset, joihin työnhakijan kaikissa työnhaun vaiheissa on pystyttävä selkeästi, nopeasti ja ytimekkäästi vastaamaan ovat:

  • Mikä on ydinosaamistasi?
  • Mitkä ovat osaamisesi tärkeimmät osa-alueet?
  • Mitä tarjottavaa sinulla on organisaation käyttöön?
  • Mitä lisäarvoa pystyt tuottamaan?
  • Mitä sinun mukanasi tulee työyhteisöön?

Titteli, tutkintonimike tai adjektiivilistaukset yksinään eivät kerro juuri mitään. Täsmennä, konkretisoi ja avaa lisää. Kerro, mitä oikeasti olet tehnyt, mitä työhön on kuulunut, mitä olet saanut aikaan, mistä olet ollut vastuussa ja mistä olet saanut hyvää palautetta. Aina, kun pystyt kuvaamaan asioita numeroina tai kertomaan konkreettisen esimerkin tai vaikkapa pienen tarinan, vakuuttaa se vastaanottajan. Työnhaku on oman osaamisen markkinointia, jossa pätevät samat pelisäännöt ja lainalaisuudet kuin missä tahansa muussakin markkinoinnissa: sillä, miten sanoitat ja myös millaiseen visuaaliseen muotoon sanomasi puet esim. CV:ssä, on todella merkitystä.

Oman osaamisen tiivistämisessä voit hyödyntää ns. hissipuhetta, joka työkaluna taipuu moneen muuhunkin käyttöön. Siitä on hyötyä kaikissa työnhaun kohtaamisissa, mutta se toimii mainiosti myös esimerkiksi CV:n profiilikuvauksen, Video-CV:n tai hakemustekstin rakenteena sekä vaikkapa työhaastattelussa siinä kohtaa, kun kehotetaan kertomaan hieman itsestäsi. Hyödynnä alla olevaa hissipuheen suunnittelupohjaa oman osaamisen tiivistämisessä vakuuttavaan muotoon:

Täytettävä PDF-tiedosto: Hissipuheen suunnittelutaulukko

SYVENTÄVÄ LISÄMATERIAALI

Alta löydät webinaaritallenteita, joissa perehdytään osaamiseen ja urapolkuun liittyviin teemoihin:

Linkki webinaaritallenteeseen: Osaamisen konkretisointi

Linkki webinaaritallenteeseen: Oivalluksia osaamisesta

Syventäviä sisältöjä verkossa:

Syventävää kirjallisuutta:

  • Ståhlberg, Leena & Herlevi, Marjaana: Omannäköinen elämä
  • Pajunen, Riikka: Omaa tehtävää etsimässä
  • Kattelus, Ritva & Jokinen, Tom: Uraopas

Oman osaamisesi, vahvuuksiesi ja urasuunnitelmiesi selkiydyttyä on aika sanoittaa kaikki tämä näkyviin työnhaun eri kanavissa, kuten LinkedInissä ja muussa sosiaalisessa mediassa sekä tietysti työnhakuasiakirjoissa ja työhaastatteluissa.

Jatka matkaasi materiaalipankissa alla olevia bannereita klikkaamalla:

Linkki moduuliin 1 - Proaktiivinen työnhakuLinkki moduuliin 2 - Oma osaaminen ja urapolkuLinkki moduuliin 3 - LinkedIn ja some työnhaussaLinkki moduuliin 4 - Työnhaun asiakirjatLinkki moduuliin 5 - Haastattelusta työsuhteeseen