Työnhakijan hyvinvointi

Vahvat elämänhallinnan taidot ovat työelämänkin avaintaitoja – ammatillisen osaamisen rinnalla. Erityisesti elämän muutostilanteissa on hyvä tarkistaa oma tapa toimia ja rytmittää arkea. Oman työnhakukunnon ylläpitäminen on tärkeää sekä oman hyvinvoinnin että työllistymisen näkökulmasta.

Oman hyvinvoinnin äärelle voi pysähtyä esimerkiksi hyödyntämällä täytettävää Hyvinvointisuunnitelmaa.

Urahyvinvointi on osaamisasia

Vastuu omasta urasta ja hyvinvoinnista sekä osaamisen pitkäjänteisestä kehittämisestä on meillä itsellämme työuran jokaisessa vaiheessa. Urahyvinvoinnin ylläpitäminen on ajankohtainen metataito urapolun kaikissa vaiheissa. Nykyaikainen työnhaku on proaktiivista, verkostoituvaa ja oma-aloitteista. Jotta pysyt työnhaussasi aikaansaavana, on tärkeää keskittyä töiden hakemisen lisäksi myös omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Työnhakijana tarvitset hyvää työnhakukuntoa ja itsesi johtamisen taitoja ”between jobs” -tilanteessa, matkalla uuteen urasuuntaan. 

Oman mielen johtaminen

Työnhaku on muutostilanne ja usein kuormittava sellainen. Omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa ottamalla tutut palautumisen ja energisen tekemisen niksit käyttöön sekä kehittämällä omaa muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä. Työnhaku herättää monenlaisia tunteita innostuksesta ahdistukseen. Motivaation ja myönteisen asenteen ylläpitäminen erilaisissa työnhaullisissa kohtaamisissa ja uuteen urasuuntaan verkostoitumisessa on niin oman jaksamisen kuin tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeää, vaikkakaan ei aina niin helppoa. Kun tunnistaa yleisimmät työnhaun psykologiset ansat, on helpompi olla itsemyötätuntoisempi sekä toimia rakentavalla ja tasapainoisella asenteella. Jos mahdollista, työnhakua kannattaa tehdä myös hyvässä porukassa toinen toistaan sparraten.

Oman fyysisen hyvinvoinnin johtaminen

Fyysisestä kunnosta huolehtiminen auttaa voimaan hyvin myös työnhakutilanteessa. Vaikka työnhakutilanteessa arkea ei välttämättä rytmitä työn ja vapaa-ajan perinteinen vaihtelu, vuorokausirytmin säännöllisyys ja palauttavan yöunen vaaliminen ovat hyvinvoinnin ja jaksamisen kulmakiviä. Myös vireyttä ylläpitävän terveellisen ravinnon ja ruokailurytmin arvo tunnistetaan usein muutostilanteissa, mutta työnhakijan arjessa tämä jää helposti vähemmälle huomiolle.   

Aktiivinen, piilotyöpaikkoihin keskittyvä työnhaku käy työstä. Siinä auttavat jaksamaan työskentelyn mielekäs jaksottelu ja tauotus – niin yksittäisen työnhakupäivän kuin -viikonkin sisällä. Suunnitelmallinen ajankäyttö takaa parhaimmillaan häiriöttömät, työnhaun fokuksessa olevat keskittymisjaksot. Toisaalta se takaa myös työnhausta vapaat ajanjaksot, jotka auttavat palautumaan ja nauttimaan muista elämän osa-alueista.

Oman osaamisen johtaminen

Nykyaikainen työnhakuprosessi kannattaa ottaa haltuun hyödyntämällä toimivaksi todettuja työnhakuvinkkejä, monipuolisia uravalmennuksia ja laadukkaita verkkomateriaaleja. Kun itselle merkitykselliset työnhaun työkalut ovat hallussa, voi proaktiivista työnhakua tehdä tavoitteellisesti ja tuloksekkaasti.   

Hyvä ammatillisen itsetuntemus ja vakuuttava osaamissanoitus antavat itseluottamusta verkostoitumiseen ja työnhaun erilaisiin kohtaamisiin. Oman osaamisen tunnistaminen ja ammatillinen uusiutuminen ovat aivan olennaisia työelämätaitoja. Uramuutoksessa luoviessa ammatillinen välitilinpäätös kysyy voimavaroja ja tilanne voi itsestä johtumattomistakin syistä venyä ennakoitua pidemmäksi. Kun työnhakuprojektilla ei ole varmaa ”deadlinea”, on järkevää rakentaa omaa arkea kokonaishyvinvoinnin kannalta mahdollisimman kestävälle pohjalle. Urapolun risteyskohdassa kannattaa hakea inspiraatiota ja tukea laajalta kentältä – niin tulevan urasuunnan substanssin osaajilta, erilaisilta koulutustahoilta ja oman alan ajankohtaistapahtumista kuin myös ura- ja työnhakuvalmennusten asiantuntijoilta. Yksin ei kannata jäädä asian kanssa pähkäilemään.

Webinaaritallenteita