Työnhaun tärkeät taustatyöt

Joskus työnhaku mielletään yksinkertaiseksi prosessiksi, jossa löydetään sopiva työpaikkailmoitus, kirjoitetaan hakemus, lähetetään hakemus liitteineen ja jäädään odottelemaan vastausta. Tähän prosessiin liittyy usein epätietoisuutta, pettymyksiä ja kenties ajan saatossa katkeroitumista tuloksettomasta hakemisesta ja työnantajien kohtuuttomista vaatimuksista. Pahimmillaan hakemuksia lähetetään kymmeniä ellei satoja, ilman tulosta, ja päätyen aina samaan lähtöpisteeseen – vain astetta huonommalla mielellä.

Jos työnhaun toivotaan tuottavan haluttuja tuloksia, ja kenties tuntuvan siinä sivussa hieman mielekkäämmältä ja mukavammalta toiminnalta, olisi yksittäistä hakuprosessia syytä katsoa hieman laajempana kokonaisuutena. Tässä prosessissa työnhakijalla on mahdollisuus lisätä onnistumisen todennäköisyyttä merkittävästi, hyötyä myös muista kuin työpaikkaan johtavista hauista, ja toisaalta välttää turha hakemisen vaiva niihin paikkoihin, jotka ovat alun alkaenkin enemmän tai vähemmän hakijalle vääriä. Voit kehittää työnhakuasi esimerkiksi alta löytyvien viiden tärkeän taustatyövaiheen avulla.

1. Aloita tutustumalla itseesi

Jotta tiedät, mihin hakea ja osaat kertoa myös rekrytoijalle, miksi sinut kannattaisi palkata, pitää sinun tuntea itsesi aika perusteellisesti. Uutta työtä hakiessa on siis hyvä pysähtyä pohtimaan omia arvojaan, motivaatiotaan, persoonaansa ja työskentelytyyliään. Oman työhistoria perusteellinen läpikäynti auttaa sanoittamaan osaamista ja vahvuuksia sekä toisaalta pohtimaan sitä, mitä tulevalta työltään haluaa tai ei halua. Myös työelämän ulkopuolelta saatu kokemus ja osaaminen on aina hyvä huomioida työnhakutilanteessa ja tuoda relevantein osin esiin työtä hakiessa.

2. Ota selvää, mihin olet hakemassa

Yleisen alueellisen työmarkkinatuntemuksen lisäksi on ensiarvoisen tärkeää tuntea juuri se organisaatio tai yritys, johon olet hakemassa. Verkkosivuihin, uutiskirjeisiin ja somejulkaisuihin tutustumalla pääset jo aika hyvin perille siitä, mikä yrityksessä on ajankohtaista, millainen toimintakulttuuri on vallalla ja minkälaista osaamista heillä hyödynnetään. Vielä tätäkin parempi on, jos hankit lisätietoa suoraan yrityksestä esim. työntekijöitä haastattelemalla.

Suurin osa työpaikoista täytetään ilman julkista hakua eli ns. piilotyöpaikkoina, jolloin kiinnostavien yritysten löytäminen ja niihin tutustuminen on pohjatyötä suoralle yhteydenotolle. Kuitenkin myös työpaikkailmoitukseen vastatessasi olet etulyöntiasemassa, kun tiedät hieman ilmoituksen tekstiä enemmän haettavasta paikasta. Tässä ”salapoliisityössä” voit hyödyntää esim. taustatietolomaketta.

3. Ota yhteyttä

Olit sitten hakemassa piilotyöpaikkaa tai vastaamassa työpaikkailmoitukseen, saat huomattavan edun hakemuksen ja CV:n tekoon sillä, että olet ottanut yhteyttä esimerkiksi soittamalla ja selvittänyt tarkemmin haettavan työn tehtäviä, vastuita ja osaamisvaateita. Yhdellä lyhyelläkin puhelinsoitolla varmistat itsellesi etulyöntiaseman suhteessa niihin hakijoihin, jotka ovat vain ilmoituksen tietojen varassa.

Lisäksi ottamalla yhteyttä soittamalla tai vaikkapa LinkedInissä, jätät rekrytoijan mieleen muistijäljen, jolla varmistat sen, että rekrytoija lukee paperisi huolellisemmin kuin täysin tuntemattomien hakijoiden paperit. Paras tietysti olisi, jos verkostoituminen ja keskustelu olisi jo pitkällä siinä vaiheessa, kun laitat työnhakupaperit yritykseen menemään.

Joskus yhteydenotto ja tarkemmat keskustelut saattavat myös paljastaa, että kyseinen paikka ei syystä tai toisesta ole sinulle sopiva, jolloin yhteydenotto säästää sinut turhalta hakuprosessilta ja voit siirtyä suoraan sopivampien hakujen pariin.

4. Ole löydettävissä

Joskus työpaikka löytyy jopa niin, että sinuun otetaan yhteyttä ja tarjotaan työtä tai mahdollisuutta työhaastatteluun. Tällaisen edellytyksenä on se, että osaamisesi on ajankohtaista ja selkeästi sanoitettua, hyvin näkösällä esim. LinkedInissä ja oman aktiivisen verkostoitumisesi myötä se myös tulee esiin joko keskusteluissa tai vaikkapa LinkedInin sisäisellä hakutoiminnolla. Verkostoituminen ja huolellinen LinkedIn-profiilin täyttäminen ovat asioita, jotka eivät varmasti mene hukkaan riippumatta siitä, missä työurasi vaiheessa olet.

5. Kehitä työnhakutaitojasi

Työnhakijalle tärkeitä panostuksia ovat opetella tekemään selkeä ja kiinnostava CV, ottaa haltuun työhakemuksen kirjoittamisen vinkit, miettiä itselleen hyvä suullinen esittely (hissipuhe) ja harjoitella työhaastattelutilanteita riittävästi. Jokaiseen hakuun nämä kaikki räätälöidään haettavan paikan ja siitä saatujen lisätietojen perusteella, koska haluat vakuuttaa heidät sopivuudestasi juuri heille. Kun olet kerran viilannut työnhakutaitosi hyvään iskuun, onnistuvat räätälöinti ja pienet päivitykset sujuvasti myös jatkossa. Apua työnhakutaitojen kehittämiseen löydät esim. Optimumin kattavasta palvelutarjonnasta.

Webinaaritallenteita aiheesta