Tekoäly urasuunnittelun tukena sekä tulevaisuuden työelämätaitona

Tekoäly, tuo työelämän mullistaja ja nerokas työkaveri, on viime aikoina viihtynyt kaikkien huulilla ja yhä useamman lisääntyvässä käytössäkin. Tekoäly on rynninyt tiensä kaikkialle, ja sen kehitys ja käyttö kasvavat eksponentiaalisesti. Tekoäly tulee muuttamaan työelämää radikaalisti automatisoimalla rutiinitehtäviä, parantamalla päätöksentekoa datan avulla ja luomalla uusia työtehtäviä, joissa korostuvat inhimillinen luovuus, innovointi ja empatia.

Tekoälyn myötä työntekijät voivat keskittyä monimutkaisempiin ongelmiin ja luovempiin innovaatioihin. Tekoälyllä on huimat mahdollisuudet, mutta siihen liittyvät myös omat uhkakuvansa, esimerkiksi huolet sen vaikutuksista työllisyyteen, eettiset ja moraaliset kysymykset, tiedon luotettavuuteen, tietosuojaan ja yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset sekä vaikutukset ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Tekoäly on kuitenkin tullut lähes kaikkien käyttöön, myös osaksi rekrytoijien ja työnhakijoiden välineistöä, eikä sen käyttö urasuunnittelussa ja työnhaussa ole enää pelkkä trendi ja uusi villitys. Yhä useampi on löytänyt sen kannustajaksi, sparrailijaksi, ideointikaveriksi, hoksauttajaksi ja kaveriksi myös urasuunnittelussa ja työnhaussa. Työnhakija voikin jo hyödyntää tekoälyä monella tapaa.

TEKOÄLY TYÖNHAUN APUVÄLINEENÄ

Työnhaussa taustatyön tekeminen huolella on kaiken perusta. Tekoäly voi tarjota arvokasta tietoa organisaatioista ja poimia haettavan tehtävän kannalta olennaisimmat seikat, joihin hakijan on vastattava. Tekoäly voi auttaa optimoimaan ja kohdistamaan työnhaun dokumentit haettavan tehtävän vaatimusten mukaan analysoimalla sanojen, rakenteen ja ulkoasun tehokkuutta, ja tarjoaa ehdotuksia niiden parantamiseksi. Kannattaa myös kokeilla, miten hyvin tekoäly tällä hetkellä pystyy löytämään osaamiseesi sopivia yrityksiä, työpaikkailmoituksia ja uusia verkostoja. Haastatteluun valmistautumisessa tekoälyn avulla voi harjoitella vastauksia todennäköisimpiin ja yleisimpiin haastattelukysymyksiin ja saada palautetta vastauksistaan. Työnhaussa tekoälyllä voi olla tarjottavana näkökulmia ja huomioita, joita ei välttämättä itse hoksaisi ajatella. Tekoälyn myötä työnhakua ei tarvitse enää tehdä yksin. On kuitenkin hyvä muistaa, että kone ei pysty korvaamaan toisen ihmisen inhimillistä ja empaattista peiliä ja tukea, vaikka mainio työnhaun kaveri onkin.

TURVALLINEN JA VASTUULLINEN KÄYTTÖ

Tekoälyä käytettäessä on äärimmäisen tärkeää säilyttää kriittisyys, sillä myös se tekee virheitä eikä siihen koskaan kannata sokeasti luottaa. Tekoälyyn kannattaa suhtautua lähinnä ideointikaverina säilyttäen kaikessa tekemisessä oma ajattelu ja luovuus, oma ääni, persoona sekä persoonallinen ilmaisutapa.

Rekrytoija kyllä huomaa, jos hakija on luovuttanut kaiken vastuun ja tekemisen tekoälyn harteille. Toisaalta tekoälyn käyttäminen voi näyttäytyä rekrytoijan tai työnantajan suuntaan myös positiivisesti, sillä samalla se voi toimia osaamisnäytteenä tärkeästä työelämätaidosta.

  • Suhtaudu kriittisesti tekoälyn tuottamaan tietoon ja sen laatimiin materiaaleihin ja tarkista ne aina itse
  • Käytä tekoälyä lähinnä ideointisi tukena ja muokkaa sen tuotokset omaan persoonaasi ja ilmaisuusi sopiviksi
  • Muista huomioida tekijänoikeudet hyödyntäessäsi tekoälyä ja sen tuotoksia
  • Älä koskaan syötä tekoälylle henkilötietoja tai mitään salassa pidettäviä tietoja

TEKOÄLY TYÖELÄMÄTAITONA JA URASUUNNITTELUSSA

Tekoälyn hyödyntäminen työssä on nousemassa yhdeksi tärkeimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista ja työnantajat arvostavat yhä enemmän työntekijöitä, jotka voivat sen avulla tehostaa työtä ja parantaa sen laatua. Tekoälyn käyttö osoittaa kykyä sopeutua työelämän muutoksiin ja ottaa käyttöön uutta teknologiaa. Se antaa työnantajalle positiivisen kuvan hakijan valmiuksista ja innovatiivisuudesta. Digiloikan jälkeen työelämä tekee nyt tekoälyloikkaa, ja tuossa harppauksessa on viisainta yrittää pysyä mukana varmistaakseen asemansa työmarkkinoilla ja työelämässä.

Esimerkkejä tekoälyn käyttämisestä urasuunnittelun tukena:

  • Kysy tekoälyltä neuvoja urasi suunnitteluun ja tavoitteenasetteluun. Kerro sille, mitä kaikkea olet tehnyt, mitä osaat ja mistä olet kiinnostunut. Pyydä tekoälyltä ehdotuksia sinulle sopivista aloista, työtehtävistä tai lisäkoulutusvaihtoehdoista.
  • Tutustu tekoälypohjaisiin työnhakupalveluihin. Monet verkkosivustot, kuten Työmarkkinatori, tarjoavat tekoälyyn perustuvia työnhakupalveluita, jotka auttavat sinua löytämään taitoihisi ja kokemukseesi sopivia työpaikkoja.
  • Kysy tekoälyltä apua osaamisesi kartoittamisessa ja sanoittamisessa. Kerro sille, mitä kaikkea olet tehnyt ja pyydä tekoälyä listaamaan osaamisia ja taitoja, joita noissa tehtävissä sinulle on todennäköisesti kertynyt.
  • Hyödynnä tekoälyä taustatyön tekemisessä ennen hakemuksen kirjoittamista. Pyydä sitä hankkimaan olennaisin tieto työnantajasta ja analysoimaan työpaikkailmoitus, jotta osaat hakemuksessasi korostaa relevantteja asioita.
  • Käytä tekoälyä apuna ansioluettelon ja työhakemuksen laatimisessa. Tekoäly analysoi dokumenttisi, antaa niihin parannusehdotuksia ja varmistaa, että ne vastaavat työpaikkailmoituksen vaatimuksia. Voit myös syöttää sille työpaikkailmoituksen ja tiedot taustastasi ja pyytää kirjoittamaan hakemuksen. Tämä voi auttaa sinut alkuun hakemuksen kanssa. Etenkin CV:si kanssa muista kuitenkin tietosuoja-asiat: yksityisimmät henkilötiedot on hyvä riisua pois ennen kuin annat CV:n tekoälyn analysoitavaksi.
  • Harjoittele työhaastattelua tekoälyn kanssa ja hio siltä saamasi palautteen pohjalta vastauksesi entistä paremmiksi

Mitä muita esimerkkejä sinä keksit tekoälyn hyödyntämiseen työnhaussa ja urasuunnittelussa? Testaa rohkeasti!

WEBINAARITALLENNE

LINKKEJÄ: