Oivalluksia osaamisesta
Optimum Webinaari
Tiistai 26.3. klo 14.00–15.15 / Ei aluerajoituksia

Työn murros haastaa yksilöitä uudistumaan ja oppimaan uutta. Oleelliseksi työelämätaidoksi onkin noussut oman osaamisen jatkuva, pitkäjänteinen kehittäminen sekä sen sanoittaminen osana omaa asiantuntijabrändiä. Tietoisuus omasta persoonallisesta osaamisesta ja sen kehittymisestä on tärkeää sekä muutoskyvykkyyden että vahvan ammatti-identiteetin kannalta. Oman ”osaamisrepun” reflektoiva työstäminen on osa ammatillisia välitilinpäätöksiä, jotka tulevat ajankohtaisiksi erilaisissa työuran murrosvaiheissa.

Tämä webinaari pureutuu osaamisen laaja-alaiseen määrittelyyn, urapolulla kertyneen osaamisen tiivistämiseen sekä tulevien kiinnostuksen kohteiden sanoittamiseen ja niistä viestimiseen. Mistä saat apuja osaamisen sanoittamisen päivittämiseen ja miksi tähän kannattaa käyttää aikaa? Miten urakaaoksesta löytyy kiinnostava tarina ja punainen lanka?

Webinaarin kouluttajana ura-asiantuntija Hanna Kela, Optimum.

Ilmoittautuminen käynnissä, klikkaa tästä!